หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 205

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 205
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ทฤษฎีและความรู้ทางด้านผังเมือง / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .ท452 2549 ยืมออก 31/08/2022
A world history of architecture / Fazio, Michael W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA200 .F39 2008 พร้อมให้บริการ
Landscapes in history : design and planning in the western tradition / Pregill, Philip, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB470.5 .P74 พร้อมให้บริการ
การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคำตอบในรอบ 40 ปี / การติดตามหาคำตอบในรอบ 40 ปี / กำธร กุลชล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA9050 .ก63 พร้อมให้บริการ
กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศที่กำลังพัฒนา = Urbanization and social change in developing countries / Urbanization and social change in developing countries / ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT384.ป4 ด64 2549 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง : ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .น636 2557 ยืมออก 03/02/2022
มรดกอันล้ำค่าทางผังเมืองแห่งศตวรรษที่ 19 / พงศ์สีห์ ชุมสาย ณ อยุธยา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .พ25 พร้อมให้บริการ
ท่องโลกสถาปัตย์มหัศจรรย์ ยุคโบราณ = The wonders of ancient world architecture / วรวุฒิ สารพันธ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NA210 .ว45 พร้อมให้บริการ
Understanding cities : method in urban design / Cuthbert, Alexander R. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .C884 2011 พร้อมให้บริการ
The City reader / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT151 .C556 2003 พร้อมให้บริการ
Living in the environment : principles, connections, and solutions / principles, connections, and solutions / Miller, G. Tyler (George Tyler), Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF41 .M5 2007 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544