หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AP 164

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AP 164
  4. Instructors:
    • นิจ ตันติศิรินทร์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Urban economics / O'Sullivan, Arthur Morgan, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .O88 2003 C. 2 พร้อมให้บริการ
สนุกคิดในชีวิตประจำวันแบบเศรษฐศาสตร์ / แฟรงก์, โรเบิร์ต เอช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB71 .ฟ842 2555 พร้อมให้บริการ
Urban land economics / Harvey, Jack, Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD596 .H37 2004 ยืมออก 31/01/2019
เศรษฐกิจติดขัด / เฮลเลอร์, ไมเคิล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB701 .ฮ74 พร้อมให้บริการ
เศรษฐกิจรุ่งและร่วงได้อย่างไร? : ชิฟฟ์, ปีเตอร์ ดี., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books IND HD 2013 625509 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ติดดิน / ชวินทร์ ลีนะบรรจง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ช476 2554 พร้อมให้บริการ
Cartoonomics : เต็มยศ ปาลเดชพงศ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ECON HB 2013 626209 ยืมออก 24/12/2018 หนังสือมีรอยเปียกก่อนยืม-วันเพ็ญ
ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม : นโรตม์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD58 .น45 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยเมืองและภูมิภาค / นิธินันท์ วิศเวศวร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .น63 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์สำหรับเยาวชน : วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books ECON HB 2012 621794 ยืมออก 24/12/2018
เศรษฐศาสตร์เมือง = โสมสกาว เพชรานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .ส945 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
Macrotrends : สฤณี อาชวานันทกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1359 .ส43 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305