หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AE 427

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  3. รหัสรายวิชา: AE 427
  4. Instructors:
    • วรรัตน์ ปัตรประกร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Air pollution : Wark, Kenneth, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD883 .W37 1998 พร้อมให้บริการ
Air pollution control engineering / De Nevers, Noel, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD883 .D42 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305