หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วย. 203

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: วย. 203
  4. Instructors:
    • สุนิสา สมิทธากร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Fundamentals of fluid mechanics / Munson, Bruce Roy, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .M85 2006 ยืมออก 28/02/2019
Fluid mechanics / Streeter, Victor Lyle, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .S77 1998 พร้อมให้บริการ
Fluid mechanics with engineering applications / Daugherty, Robert Long, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .D38 1989 พร้อมให้บริการ
Fluid mechanics / White, Frank M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .W47 1999 พร้อมให้บริการ
Introduction to fluid mechanics / Janna, William S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .J35 1993 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305