หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วย.476

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: วย.476
  4. Instructors:
    • สุนิสา สมิทธากร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Groundwater hydrology. Todd, David Keith, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GB1003 .T6 1980 C.1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305