หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ CE 211

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: CE 211
  4. Instructors:
    • บุญทรัพย์ วิชญางกูร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Elements of plane surveying / Benton, Arthur R. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA545 .B46 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305