หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของCN 201

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: CN 201
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Java concepts / Horstmann, Cay S., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA76.73.J38 H677 2008 พร้อมให้บริการ
Java concepts : early objects / Horstmann, Cay S., Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books QA76.73.J38 H677 2014 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544