หนังสือสำรองของAE 213

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: AE 213
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วรรัตน์ ปัตรประกร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Thermodynamics : Cengel, Yunus A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ENGIN TJ 2015 666258 พร้อมให้บริการ
Introduction to chemical engineering thermodynamics / Smith, Joseph Mauk, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP155.2.T45 S65 2005 ยืมออก 08/03/2019
Fundamentals of engineering thermodynamics / Moran, Michael J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ265 .M635 1995 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455