หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAE 213

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: AE 213
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วรรัตน์ ปัตรประกร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Thermodynamics : an engineering approach / Cengel, Yunus A. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books ENGIN TJ 2015 666258 พร้อมให้บริการ
Introduction to chemical engineering thermodynamics / Smith, J. M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP155.2.T45 S65 2005 ยืมออก 16/02/2022
Fundamentals of engineering thermodynamics / Moran, Michael J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ265 .M635 1995 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544