หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAE 334

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: AE 334
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภณิดา ซ้ายขวัญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Transport phenomena / Bird, R. Byron Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA929 .B5 2007 พร้อมให้บริการ
Mass-transfer operations. Treybal, Robert Ewald. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP156.M3 T74 พร้อมให้บริการ
An introduction to mass and heat transfer : principles of analysis and design / Middleman, Stanley. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ260 .M483 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544