หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AE 334

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: AE 334
  4. Instructors:
    • ภณิดา ซ้ายขวัญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Transport phenomena / Bird, R. Byron Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MATH QA 2007 649625 พร้อมให้บริการ
Mass-transfer operations. Treybal, Robert Ewald. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP156.M3 T74 พร้อมให้บริการ
An introduction to mass and heat transfer : Middleman, Stanley. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ260 .M483 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305