หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ME 200

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ME 200
  3. Instructors:
    • มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Principles of engineering graphics / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T353 .P73 1994 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305