หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของME 210

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ME 210
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชาวสวน กาญจโนมัย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mechanics of materials / Beer, Ferdinand Pierre, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA405 .B44 1992 พร้อมให้บริการ
Mechanics of materials / Hibbeler, R. C. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA405 .H52 1994 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544