หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ME 210

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ME 210
  3. Instructors:
    • มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ
    • ชาวสวน กาญจโนมัย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Mechanics of materials / Beer, Ferdinand Pierre, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA405 .B44 1992 พร้อมให้บริการ
Mechanics of materials / Hibbeler, R. C. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA405 .H52 1994 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305