หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ME 231

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ME 231
  4. Instructors:
    • ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Thermodynamics : Cengel, Yunus A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ENGIN TJ 2015 666258 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305