หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIA 215

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. รหัสรายวิชา: IA 215
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จอมใจ ละอองแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
อ่านสถาปัตยกรรม = [Reading architecture] / [Reading architecture] / ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2550 .ศ46 2557 Withdraw Processing
Time-saver standards for interior design and space planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2110 .T56 2001 ยืมออก 22/02/2022
Interiors : an introduction / Nielson, Karla J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2115 .N54 2002 พร้อมให้บริการ
Principles of form and design / Wong, Wucius. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2555/145594 พร้อมให้บริการ
Architecture, form, space & order / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books NA2760 .C46 1996 ยืมออก 21/02/2022
Human dimension & interior space : a source book of design reference standards / a source book of design reference standards / Panero, Julius, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2542.4 .P35 พร้อมให้บริการ
Form + structure : the organisation of interior space / Brooker, Graeme. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2850 .B76 พร้อมให้บริการ
บ้าน-- การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน / เลอสม สถาปิตานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2115 .ล75 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
บ้านของเรา บ้านสถาปนิก = Our house, architects' house / นิธิ สถาปิตานนท์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books NA7110 .น63 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544