หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ IA 215

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. รหัสรายวิชา: IA 215
  4. Instructors:
    • จอมใจ ละอองแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
อ่านสถาปัตยกรรม = ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ARCH NA 2014 649959 ยืมออก 20/02/2019
Time-saver standards for interior design and space planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2110 .T56 2001 พร้อมให้บริการ
Interiors : Nielson, Karla J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2115 .N54 2002 พร้อมให้บริการ
Principles of form and design / Wong, Wucius. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2555/145594 ยืมออก 18/05/2023
Architecture, form, space & order / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books NA2760 .C46 1996 พร้อมให้บริการ
Human dimension & interior space : Panero, Julius, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2542.4 .P35 ยืมออก 27/02/2019
Form + structure : Brooker, Graeme. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2850 .B76 พร้อมให้บริการ
Interior design illustrated / Ching, Frank, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2850 .C47 2012 พร้อมให้บริการ
Space planning basics / Karlen, Mark. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2765 .K37 2004 พร้อมให้บริการ
บ้าน--การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน / เลอสม สถาปิตานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2115 .ล75 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
บ้านของเรา บ้านสถาปนิก = นิธิ สถาปิตานนท์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books NA7110 .น63 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305