หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLN 221

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 221
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุภณัฐ เดชนิรัติศัย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม / เฉลิม รัตนทัศนีย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .ฉ74 2533 ฉ. 1 Missing in Inventory
การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น = Introduction to building design and construction drawings / ไตรวัฒน์ วิรยศิริ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH2031 .ต945 2558 พร้อมให้บริการ
ก่อสร้างอาคารบรรยายด้วยภาพ = Building construction illustrated / Building construction illustrated / ชิง, ฟรานซิส ดี. เค., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH146 .ช62 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก / พิภพ สุนทรสมัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH4818.ค55 พ64 2540 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
วัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม / เฉลิม สุจริต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA658 .ฉ74 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Architects' data / Neufert, Ernst. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH151 .N48 2000 ยืมออก 18/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544