หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AR 104

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 104
  4. Instructors:
    • ดารณี จารีมิตร (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Elements of architecture : Meiss, Pierre von, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2760 .M45 พร้อมให้บริการ
Architecture, form, space & order / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books NA2760 .C46 1996 พร้อมให้บริการ
Illustrated dictionary of architecture / Burden, Ernest E., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/145123 ยืมออก 18/05/2023
A visual dictionary of architecture / Ching, Frank., Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
Reference Books NA31 .C44 1995 พร้อมให้บริการ
Precedents in architecture : Clark, Roger H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2750 .C55 2012 พร้อมให้บริการ
Architecture A to Z : Hellman, Louis, Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books NA31 .H45 พร้อมให้บริการ
The good grammar book : Swan, Michael, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1112 .S893 พร้อมให้บริการ
Analysing architecture / Unwin, Simon, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2750 .U58 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305