หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAR 104

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 104
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ดารณี จารีมิตร (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Elements of architecture : from form to place / from form to place / Meiss, Pierre von, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2760 .M45 พร้อมให้บริการ
Architecture, form, space & order / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books NA2760 .C46 1996 ยืมออก 01/02/2022
Illustrated dictionary of architecture / Burden, Ernest E., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/145123 ยืมออก 18/05/2023
A visual dictionary of architecture / Ching, Frank., Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
Reference Books NA31 .C44 1995 พร้อมให้บริการ
Precedents in architecture : analytic diagrams, formative ideas, and partis / Clark, Roger H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2750 .C55 2012 พร้อมให้บริการ
Architecture A to Z : a rough guide / Hellman, Louis, Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books NA31 .H45 พร้อมให้บริการ
The good grammar book : a grammar practice book for elementary to lower-intermediate students of English / a grammar practice book for elementary to lower-intermediate students of English / Swan, Michael, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1112 .S893 พร้อมให้บริการ มีรอยเปียกอยู่แล้ว 24/09/2562 ปิยะธิดา
Analysing architecture / Unwin, Simon, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2750 .U58 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544