หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIA 306

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. รหัสรายวิชา: IA 306
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Architecture, form, space & order / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books NA2760 .C46 1996 ยืมออก 01/02/2022
A visual dictionary of architecture / Ching, Frank., Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
Reference Books NA31 .C44 1995 พร้อมให้บริการ
Illustrated dictionary of architecture / Burden, Ernest E., Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Reference Books NA31 .B87 2002 พร้อมให้บริการ
The good grammar book : a grammar practice book for elementary to lower-intermediate students of English / a grammar practice book for elementary to lower-intermediate students of English / Swan, Michael, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1112 .S893 พร้อมให้บริการ มีรอยเปียกอยู่แล้ว 24/09/2562 ปิยะธิดา
The Metapolis dictionary of advanced architecture : city, technology and society in the information age / Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Reference Books NA680 .M48 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544