หนังสือสำรองของIA 306

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. รหัสรายวิชา: IA 306
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Architecture, form, space & order / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books NA2760 .C46 1996 พร้อมให้บริการ
A visual dictionary of architecture / Ching, Frank., Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
Reference Books NA31 .C44 1995 พร้อมให้บริการ
Illustrated dictionary of architecture / Burden, Ernest E., Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Reference Books NA31 .B87 2002 พร้อมให้บริการ
The good grammar book : Swan, Michael, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1112 .S893 พร้อมให้บริการ
The Metapolis dictionary of advanced architecture : Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Reference Books NA680 .M48 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455