หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AR 215

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 215
  4. Instructors:
    • นิรันดร ทองอรุณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
อ่านสถาปัตยกรรม = ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ARCH NA 2014 649959 ยืมออก 20/02/2019
Architecture, form, space & order / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books NA2760 .C46 1996 พร้อมให้บริการ
Herman Hertzberger : Hertzberger, Herman, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1153.H47A4 2002 พร้อมให้บริการ
Precedents in architecture : Clark, Roger H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2750 .C55 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305