หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAR 215

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 215
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิรันดร ทองอรุณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
อ่านสถาปัตยกรรม = [Reading architecture] / [Reading architecture] / ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2550 .ศ46 2557 Withdraw Processing
Architecture, form, space & order / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books NA2760 .C46 1996 ยืมออก 01/02/2022
Herman Hertzberger : articulations. articulations. Hertzberger, Herman, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1153.H47A4 2002 พร้อมให้บริการ
Precedents in architecture : analytic diagrams, formative ideas, and partis / analytic diagrams, formative ideas, and partis / Clark, Roger H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2750 .C55 2005 ยืมออก 01/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544