หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AR 221

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 221
  4. Instructors:
    • ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
เขียนแบบช่างก่อสร้าง / รัตนา พงษธา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .ร63 ฉ.2 Withdraw Processing
การเขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม / จรัญพัฒน์ ภูวนันท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .จ46 ล. 1 ฉ. 1 Withdraw Processing
เขียนแบบช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม / อินทิรา ศตสุข. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .อ65 2538 ฉ.1 Withdraw Processing
การเขียนแบบ 3 มิติ โครงสร้างไม้ / เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .ผ723 Withdraw Processing
ก่อสร้างอาคารบรรยายด้วยภาพ = ชิง, ฟรานซิส ดี. เค., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH146 .ช62 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Architects' data / Neufert, Ernst. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH151 .N48 2000 ยืมออก 17/02/2019
Building construction illustrated / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH146 .C47 1991 พร้อมให้บริการ
การเขียนแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม : นิรันดร ทองอรุณ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2708 .น64 2559 พร้อมให้บริการ
The professional practice of architectural working drawings / Wakita, Osamu A., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2173 .W355 2003 พร้อมให้บริการ
Staircases : Habermann, Karl J Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA3060 .H33 พร้อมให้บริการ
วัสดุและการก่อสร้าง. ต่อพงศ์ ยมนาค. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH5604 .ต53 ฉ. 3 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305