หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.448

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.448
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ดรุณี ศรีชนะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Information sources on the animal feed industry / Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books HD9052.A2 U5 พร้อมให้บริการ
สถานภาพอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทย = Status of animal feed industries in Thailand : รายงานการวิจัย / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD9052.ท92 ส36 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544