หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAR 231

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 231
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Structural analysis. Chajes, Alexander. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .C35 1990 พร้อมให้บริการ
Building structures / Ambrose, James E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA658 .A42 1993 พร้อมให้บริการ
วิเคราะห์โครงสร้าง = Structural analysis / Structural analysis / ฮิบเบเลอร์, รุสเซล ชาร์ล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .ฮ63 ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
กลศาสตร์วัสดุ = Mechanics of materials / Mechanics of materials / ฮิบเบเลอร์, รุสเซล ชาร์ล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA405 .ฮ63 ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้เบื้องต้น / กวี หวังนิเวศน์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA658 .ก56 2555 ยืมออก 31/05/2022
การวิเคราะห์โครงสร้าง = Structural analysis / Structural analysis / อำนวย พานิชกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .อ63 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
กำลังวัสดุ (Strength of materials) วัฒนา ธรรมมงคล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA405 .ว6 ฉ.1 Missing in Inventory
การออกแบบโครงสร้างเหล็ก = Structural steel design : มาตรฐาน AISC/ASD/LRFD / Structural steel design : มาตรฐาน AISC/ASD/LRFD / วินิต ช่อวิเชียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA684 .ว636 2539 ยืมออก 31/05/2022
การออกแบบโครงสร้างไม้ = Timber structure design / ตระกูล อร่ามรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA666 .ต42 ฉ.1 Lost and Paid
การออกแบบและพฤติกรรมโครงสร้างเหล็ก / วิโรจน์ บุญญภิญโญ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TA684 .ว64 พร้อมให้บริการ
Mechanics of materials / Gere, James M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA405 .G425 1997 พร้อมให้บริการ
Structural engineering handbook / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/99854 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544