หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 243

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 243
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน
    • ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Contemporary urban planning / Levy, John M. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT167 .L48 1997 ยืมออก 08/02/2022
Urban land use planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT167 .U73 2006 ยืมออก 11/02/2022
Bangkok : place, practice and representation / place, practice and representation / Askew, Marc. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS589.B2 A85 C. 2 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยเมืองและภูมิภาค / นิธินันท์ วิศเวศวร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .น63 พร้อมให้บริการ
The study of urban geography / Harold Carter. Carter, Harold, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT151 .C33 1995 C. 2 พร้อมให้บริการ
Economics of agglomeration : cities, industrial location, and regional growth / Fujita, Masahisa, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT388 .F85 พร้อมให้บริการ
Compact cities : sustainable urban forms for developing countries / sustainable urban forms for developing countries / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT153 .C56 ยืมออก 03/02/2022
Land Use. Mather, Alexander Smith. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Circulation Counter
General Books HD111 .M36 พร้อมให้บริการ
ที่ดิน : เล่น ลงทุน ทำเงิน และหากำไรอย่างชาญฉลาด / อนุชา กุลวิสุทธิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD890.55.ฮ63 อ373 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เมือง = [Urban economics] / [Urban economics] / โสมสกาว เพชรานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .ส945 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544