หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.456

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.456
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ไข่และการฟักไข่ / วรวิทย์ วณิชาภิชาติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF495 .ว44 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
ไข่และเนื้อไก่. สุวรรณ เกษตรสุวรรณ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SF490 .ส7 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
การผลิตสัตว์ปีก = Poultry production / อาวุธ ตันโช, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF487 .อ65 ฉ.2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544