หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.456

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.456
  4. Instructors:
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ไข่และการฟักไข่ / วรวิทย์ วณิชาภิชาติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF495 .ว44 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
ไข่และเนื้อไก่. สุวรรณ เกษตรสุวรรณ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SF490 .ส7 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
การผลิตสัตว์ปีก = อาวุธ ตันโช, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF487 .อ65 ฉ.2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305