หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIA 331

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. รหัสรายวิชา: IA 331
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุปรีดี ฤทธิรงค์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม = [Structural system in architecture] / ชลธี อิ่มอุดม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH845 .ช436 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
Building structures / Ambrose, James E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA658 .A42 1993 พร้อมให้บริการ
Elementary theory of structures / Hsieh, Yuan-yu, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .H75 1995 พร้อมให้บริการ
Structure and architecture / Macdonald, Angus J., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA658.2 .M334 2001 พร้อมให้บริการ
Building structures : from concepts to design / Millais, Malcolm. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH845 .M55 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544