หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ IA 331

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. รหัสรายวิชา: IA 331
  4. Instructors:
    • สุปรีดี ฤทธิรงค์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม = ชลธี อิ่มอุดม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH845 .ช436 ฉ. 2 ยืมออก 22/02/2019
ทฤษฎีโครงสร้าง / วินิต ช่อวิเชียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .ว63 ฉ.1 Withdraw Processing
Building structures / Ambrose, James E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA658 .A42 1993 พร้อมให้บริการ
Elementary theory of structures / Hsieh, Yuan-yu, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .H75 1995 ยืมออก 16/02/2019
Structure and architecture / Macdonald, Angus J., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA658.2 .M334 2001 พร้อมให้บริการ
Building structures : Millais, Malcolm. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH845 .M55 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305