หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของร 241

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  2. รหัสรายวิชา: ร 241
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุพิณ เกชาคุปต์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The new public service : serving, not steering / Denhardt, Janet Vinzant. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JF1351 .D448 2007 พร้อมให้บริการ
Reinventing government : how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector / how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector / Osborne and Ted Gaebler. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JK469 .O83 C. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544