หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของSC121

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. รหัสรายวิชา: SC121
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุกฤษ ตันตราวงศ์
    • วีรยุทธ ศรีชัยศิริเวช (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Chemistry / Chang, Raymond. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QD31.2 .C45 2007 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544