หนังสือสำรองของTU 154

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. รหัสรายวิชา: TU 154
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Introduction to mathematical structures and proofs / Gerstein, Larry J. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books QA9 .G37 พร้อมให้บริการ
Learning to reason : Rodgers, Nancy, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA9 .R625 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455