หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AE 373

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  3. รหัสรายวิชา: AE 373
  4. Instructors:
    • วันวิสาข์ สกลภาพ
    • วรรัตน์ ปัตรประกร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Plant design and economics for chemical engineers / Peters, Max Stone, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP155.5 .P44 2003 พร้อมให้บริการ
Engineering economy / Sullivan, William G., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB199 .D4 2006 พร้อมให้บริการ
Operations management / Heizer, Jay H. Banned Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS155 .H376 2011 พร้อมให้บริการ
An introduction to management science : Anderson, David R. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.25 .A5 2003 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305