หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAE 373

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  3. รหัสรายวิชา: AE 373
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วันวิสาข์ สกลภาพ
    • วรรัตน์ ปัตรประกร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Plant design and economics for chemical engineers / Peters, Max Stone, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP155.5 .P44 2003 พร้อมให้บริการ
Engineering economy / Sullivan, William G., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB199 .D4 2006 พร้อมให้บริการ
Operations management / Heizer, Jay H. Banned Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS155 .H376 2011 พร้อมให้บริการ
An introduction to management science : quantitative approaches to decision making / quantitative approaches to decision making / Anderson, David R. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.25 .A5 2003 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544