หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ LE 314

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. รหัสรายวิชา: LE 314
  3. Instructors:
    • ดามพ์เมษ บุณยะเวศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Introduction to digital communication / Ziemer, Rodger E. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books TK5103.7 .Z54 2001 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305