หนังสือสำรองของAE 373

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: AE 373
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วรรัตน์ ปัตรประกร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Plant design and economics for chemical engineers / Peters, Max Stone, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP155.5 .P44 2003 พร้อมให้บริการ
Engineering economy / Sullivan, William G., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB199 .D4 2006 พร้อมให้บริการ
Engineering economy / Sullivan, William G., Accompanying Material (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Accompanying Materials HB199 .D4 2006 Withdraw Processing
An Introduction to management science : Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books MGNT HD 2016 657681 พร้อมให้บริการ
An Introduction to management science : Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books MGNT HD 2016 657681 พร้อมให้บริการ
Operations management : Heizer, Jay H. Reserve Book (3 Days) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books TS155 .H376 2014 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455