หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของคพ.103

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. รหัสรายวิชา: คพ.103
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ / ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QA76.73.ซ62 ย743 ฉ. 1 ยืมออก 17/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544