หนังสือสำรองของSC121

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี
  2. รหัสรายวิชา: SC121
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุกฤษ ตันตราวงศ์
    • วีรยุทธ ศรีชัยศิริเวช (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Chemistry / Chang, Raymond. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QD31.2 .C45 2007 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455