หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ST 246

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. รหัสรายวิชา: ST 246
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / จิตติ ติงศภัทิย์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 จ6 2552 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ช9 2556 พร้อมให้บริการ
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกันภัย พร้อมด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ / ไชยยศ เหมะรัชตะ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.7.ป4 ช9 2553 พร้อมให้บริการ
กฎหมายว่าด้วยประกันภัย / ธานี วรภัทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT998 .ธ636 2555 ยืมออก 04/12/2018
คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย : สรพลจ์ สุขทรรศนีย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ส43 2556 พร้อมให้บริการ
การประกันภัยต่อ ไม่ยากอย่างที่คิด = ธโนดม โลกาพัฒนา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HG8083 .ธ393 ยืมออก 22/12/2018
คู่มือการประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ / ยงยุทธ พงศบริพัตร. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HG9905.ท9 ย24 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การประกันภัยทางทะเล = ประมวล จันทร์ชีวะ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books K1226 .ป46 2548 ฉ. 6 ยืมออก 18/12/2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305