หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMMA200

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: MMA200
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ขจี จันทรขจร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Modern algebra : an introduction / Durbin, John R., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA162 .D87 2005 พร้อมให้บริการ
Mathematics : a discrete introduction / Scheinerman, Edward R., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA39.2 .S32 2006 ยืมออก 05/02/2021
Elementary number theory / Burton, David M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA241 .B878 1998 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544