หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMMA221

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: MMA221
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิชัยรัตน์ จันที
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Probability, random variables, and stochastic processes / Papoulis, Athanasios, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA273 .P28 1991 C. 2 พร้อมให้บริการ
Introduction to probability models / Ross, Sheldon Mark, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA273 .R6145 1997 C. 2 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีความน่าจะเป็น = Probability theory / Probability theory / มานพ วราภักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA273 .ม62 2548 ฉ. 2 ยืมออก 31/08/2022
Probabilty and statistics in engineering and management science, Hines, William W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA340 .H56 ยืมออก 23/02/2022
Applied statistics and probability for engineers / Montgomery, Douglas C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276.12 .M64 2007 ยืมออก 01/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544