หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMMA221

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: MMA221
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิชัยรัตน์ จันที
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Probability, random variables, and stochastic processes / Papoulis, Athanasios, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA273 .P28 1991 C. 2 พร้อมให้บริการ
Introduction to probability models / Ross, Sheldon Mark, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA273 .R6145 1997 C. 2 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีความน่าจะเป็น = Probability theory / Probability theory / มานพ วราภักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA273 .ม62 2548 ฉ. 2 ยืมออก 31/01/2022
Probabilty and statistics in engineering and management science, Hines, William W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA340 .H56 พร้อมให้บริการ
Applied statistics and probability for engineers / Montgomery, Douglas C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276.12 .M64 2007 ยืมออก 07/10/2021

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544