หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ CN 301

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: CN 301
  4. Instructors:
    • ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Data structures & algorithms in Java / Lafore, Robert W., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA76.9.D35 L34 2003 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305