หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก 616

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก 616
  3. Instructors:
    • สมชาย ชคตระการ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
พืชไร่ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SB111 .พ62 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผลเขตร้อน / กวิศร์ วานิชกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB359 .ก565 ฉ. 2 Withdraw Processing
พืชเศรษฐกิจ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB185 .พ74 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ก666 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เกษตรยั่งยืน : ไรท์เจส, โคน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books AGRI S 2013 626439 พร้อมให้บริการ
ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น = สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD1434 .ส43 ฉ.1 Withdraw Processing
หลักการตลาดสินค้าเกษตร = สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD9000.5 .ส42 ฉ.1 Withdraw Processing
การอนุรักษ์ดินและน้ำ สมเจตน์ จันทวัฒน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books S625 .ส4 ล.1 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
พืชเศรษฐกิจ = ไสว พงษ์เก่า. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB108.ท9 ส95 ล.2 ฉ.1 Withdraw Processing
ระบบการปลูกพืชและการวิจัยพัฒนาระบบการทำฟาร์มสู่ถาวรภาพ ของเกษตรกรรม / อภิพรรณ พุกภักดี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S493 .อ46 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305