หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.636

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.636
  3. Instructors:
    • ดรุณี ศรีชนะ
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Animal nutrition / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF95 .A55 1995 ยืมออก 31/08/2019
British poultry standards : Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/100356 ยืมออก 18/05/2023
Nutrition of humans and selected animal species / Scott, Milton L., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TX353 .S36 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305