หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.636

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.636
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ดรุณี ศรีชนะ
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Animal nutrition / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF95 .A55 1995 พร้อมให้บริการ
British poultry standards : complete specifications and judging points of all standardized breeds and varieties of poultry as compiled by the specialist breed clubs and recognized by the Poultry Club of Great Britain / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/100356 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544