หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก. 716

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก. 716
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Plant tissue culture : theory and practice / Bhojwani, S. S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .B48 1996 พร้อมให้บริการ
Introduction to plant tissue culture / Razdan, M. K. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .R39 2003 ยืมออก 31/08/2022
In vitro culture of higher plants / Pierik, R. L. M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB123.6 .P48 1997 ยืมออก 31/08/2022
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : หลักการและเทคนิค / หลักการและเทคนิค / รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .ร63 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544