หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก. 716

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก. 716
  3. Instructors:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Plant tissue culture : Bhojwani, S. S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .B48 1996 พร้อมให้บริการ
Introduction to plant tissue culture / Razdan, M. K. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .R39 2003 ยืมออก 31/08/2019
In vitro culture of higher plants / Pierik, R. L. M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB123.6 .P48 1997 ยืมออก 31/08/2019
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .ร63 ฉ. 3 ยืมออก 27/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305