หนังสือสำรองของทก.717

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.717
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
    • พรชัย หาระโคตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Principles of plant breeding. Allard, Robert Wayne, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/5131 Withdrawn
หลักและเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช / บุญหงษ์ จงคิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB123 .บ725 ฉ. 1 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455