หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.457

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.457
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เอ็นไซม์ / พัชรา วีระกะลัส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QU135 .พ62 ฉ. 1 Withdrawn
เอ็นไซม์ทางอาหาร / ปราณี อ่านเปรื่อง, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP456.อ7 ป46 2543 Withdrawn
การจัดการของเสียจากฟาร์มโคนมขนาดเล็กแบบรวมศูนย์และการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ = Central waste management in mammals small farm and biogas utilization : รายงานการวิจัย / Central waste management in mammals small farm and biogas utilization : รายงานการวิจัย / จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD745 .จ64 2553 ยืมออก 28/01/2022
Enzymes in farm animal nutrition / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF98.E58 E59 ยืมออก 31/01/2022
Enzyme kinetics and mechanism / Cook, Paul F. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QP601.5 .C66 2007 Missing in Inventory

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544