หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.737

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.737
  3. Instructors:
    • ดรุณี ศรีชนะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The mycotoxin factbook : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QW630.5.M9 W675 ยืมออก 31/08/2019
สารพิษจากเชื้อรา : อนงค์ บิณฑวิหค. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QW630 .อ322 ฉ. 1 Withdraw Processing
สารพิษจากเชื้อรา : อนงค์ บิณฑวิหค. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QW630 .อ322 ฉ. 2 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305