หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.461

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.461
  4. Instructors:
    • พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/187749 ยืมออก 18/05/2023
The nature and properties of soils / Brady, Nyle C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S591 .B82 2008 พร้อมให้บริการ
Soil Conditions and plant growth. Russell, Edward John, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2555/132965 ยืมออก 18/05/2023
Soil conditions and plant growth. Russell, Edward John, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2555/132487 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305