หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.461

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.461
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/187749 พร้อมให้บริการ
The nature and properties of soils / Brady, Nyle C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S591 .B82 2008 Withdrawn
Soil Conditions and plant growth. Russell, Edward John, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2555/132965 พร้อมให้บริการ
Soil conditions and plant growth. Russell, Edward John, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2555/132487 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544