หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก. 471

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก. 471
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Plant tissue culture : theory and practice / Bhojwani, S. S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .B48 1996 พร้อมให้บริการ
In vitro culture of higher plants / Pierik, R. L. M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB123.6 .P48 1997 ยืมออก 31/08/2022
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช / อรดี สหวัชรินทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .อ43 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช = Plant tissue culture techniques / Plant tissue culture techniques / ประศาสตร์ เกื้อมณี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .ป46 ฉ.1 ยืมออก 27/02/2022
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : หลักการและเทคนิค / หลักการและเทคนิค / รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .ร63 ฉ. 1 ยืมออก 01/02/2022
Plant tissue culture : techniques and experiments / Smith, Roberta H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .S64 2000 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544