หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก. 471

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก. 471
  4. Instructors:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Plant tissue culture : Bhojwani, S. S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .B48 1996 พร้อมให้บริการ
In vitro culture of higher plants / Pierik, R. L. M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB123.6 .P48 1997 ยืมออก 31/08/2019
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช / อรดี สหวัชรินทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .อ43 ฉ. 1 ยืมออก 03/03/2019
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช = ประศาสตร์ เกื้อมณี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .ป46 ฉ.1 ยืมออก 26/02/2019
เทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก / สมปอง เตชะโต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB106.ท7 ส45 ฉ.1 Withdraw Processing
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .ร63 ฉ. 1 ยืมออก 03/03/2019
Plant tissue culture : Smith, Roberta H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .S64 2000 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305