หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.479

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.479
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วรภัทร ลัคนทินวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / จริงแท้ ศิริพานิช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB360 .จ46 ฉ.4 ยืมออก 16/02/2022
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้. สายชล เกตุษา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB99 .ส6 ฉ.3 พร้อมให้บริการ หนังสือสันขาด อยู่เเล้วก่อนยืม 10/2/2019 พิษณุ
Plant biochemistry and molecular biology / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK861 .P54 1999 ยืมออก 31/01/2022
Postharvest : an introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB360 .P67 2007 พร้อมให้บริการ
Postharvest : an introduction to the physiology & handling of fruit, vegetables & ornamentals / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2555/38253 ยืมออก 18/05/2023
Food packaging technology / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP374 .F666 พร้อมให้บริการ
Innovations in food packaging / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP374 .I56 2014 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544