หนังสือสำรองของทก.479

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.479
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วรภัทร ลัคนทินวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / จริงแท้ ศิริพานิช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB360 .จ46 ฉ.4 ยืมออก 02/03/2019
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้. สายชล เกตุษา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB99 .ส6 ฉ.3 ยืมออก 07/03/2019 หนังสือสันขาด อยู่เเล้วก่อนยืม 10/2/2019 พิษณุ
Plant biochemistry and molecular biology / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK861 .P54 1999 ยืมออก 31/08/2019
Postharvest technology of fruit and vegetables / Thompson, A. K. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB360 .T476 พร้อมให้บริการ
Postharvest : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB360 .P67 2007 พร้อมให้บริการ
Postharvest : Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2555/38253 ยืมออก 18/05/2023
Food packaging technology / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP374 .F666 ยืมออก 26/02/2019
Innovations in food packaging / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ENGIN TP 2014 653550 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455