หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.467

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.467
  4. Instructors:
    • จุรีมาศ วังคีรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ / ไชยา อุ้ยสูงเนิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF523 .ช94 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305