หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.477

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.477
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พฤกษ์ ชุติมานุกูล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Principles of crop improvement / Simmonds, Norman Willison, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/22421 ยืมออก 18/05/2023
ฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช = Plant hormones and plant growth regulators / นพดล จรัสสัมฤทธิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK731 .น43 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
สรีรวิทยาของพืช = Plant physiology / สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK711.2 .ส43 2548 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
Oilseed crops / Weiss, E. A. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2555/30191 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544