หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAE 202

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  3. รหัสรายวิชา: AE 202
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พัชราภรณ์ ฐิติวงศ์เศวต (วุฒิเจริญมงคล)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Essential organic chemistry / Bruice, Paula Yurkanis, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QD251.3 .B78 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544