หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของRD 664

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  3. รหัสรายวิชา: RD 664
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • คุณธรรม สันติธรรม
    • สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล
    • วรากร ลิขิตอนุภาค
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการอสังหาริมทรัพย์ = Financial feasibility study for real estate projects / อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Closed Stacks
General Books HD1375 .อ622 2559 พร้อมให้บริการ
จอมเวท เทพ Excel / ศิระ เอกบุตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5548.4.ม9 ศ635 2559 ยืมออก 31/08/2022
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ / เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HG4661 .ท755 2558 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544