หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ RD 664

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  3. รหัสรายวิชา: RD 664
  4. Instructors:
    • คุณธรรม สันติธรรม (อาจารย์) สันติธรรม
    • สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล
    • วรากร ลิขิตอนุภาค
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการอสังหาริมทรัพย์ = อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Closed Stacks
General Books HD1375 .อ622 2559 ยืมออก 24/02/2019
จอมเวท เทพ Excel / ศิระ เอกบุตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5548.4.ม9 ศ635 2559 พร้อมให้บริการ
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ / เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books FIN HG 2015 663135 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305