หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ RD 363

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  3. รหัสรายวิชา: RD 363
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง / กวี หวังนิเวศน์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH435 .ก56 ฉ. 1 Withdraw Processing
การประมาณจำนวนวัสดุก่อสร้างอาคาร (วิธีลัด) / พิภพ สุนทรสมัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH435 .พ628 ฉ. 2 ยืมออก 23/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305