หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 601

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง
  2. รหัสรายวิชา: UP 601
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Urban land use planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT167 .U73 2006 ยืมออก 11/02/2022
Compact cities : sustainable urban forms for developing countries / sustainable urban forms for developing countries / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT153 .C56 ยืมออก 03/02/2022
The end of the suburbs : where the American dream is moving / Gallagher, Leigh Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT352.U5 G35 2014 พร้อมให้บริการ
Achieving sustainable urban form / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT153 .A34 ยืมออก 03/02/2022
Cityedge : case studies in contemporary urbanism / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .C58 Withdrawn

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544