หนังสือสำรองของUP 601

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง
  2. รหัสรายวิชา: UP 601
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Urban land use planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT167 .U73 2006 พร้อมให้บริการ
Compact cities : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT153 .C56 พร้อมให้บริการ
The end of the suburbs : Gallagher, Leigh Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT352.U5 G35 2014 พร้อมให้บริการ
Achieving sustainable urban form / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT153 .A34 พร้อมให้บริการ
Cityedge : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .C58 พร้อมให้บริการ
Community planning : Kelly, Stephanie B., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT167 .K45 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455